Liga eSzkoła
08-03-2021

 
 

     W dniu 4 marca podpisana została umowa o przystąpieniu do współpracy Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy jako uczestnika projektu "Liga eSzkoła NUTS 3 - Szczeciński", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, działanie 3.2 " Innowacyne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej". Partnerem wiodącycm projektu jest Fundacja eSzkoła z siedzibą w Poznaniu.

    W ramach projektu, w jego pierwszym etapie  odbędą się szkolenia  dla wybranego pracownika MGOK-u, który w kolejnym etapie,  dzięki wsparciu opiekuna merytorycznego przeprowdzi zajęcia z 8 osobowym zespołem Dzieci i Młodzieży . Zajęcia stacjonarne   dla grupy zaplanowane są w miesiącach wrzesień 2021 - kwiecień 2022. Pierwsze z nich w zakresie umiejętnosci wykorzystania komputera i internetu ( zajęcia e-citizen ECDL) w ilośći 30  godzin, a następne z programowania robotów LEGO - również 30 godzin. Partner wiodący projektu dostarczy do  siedziby  M-GOKu  narzędzia  w postaci sprzętu komputerowego i pomocy dydaktycznych.  W skład przekazanych narzędzi wchodzić będą: dwa zestawy robotów programowalnych LEGO, dwa komputery typu notebook, dwa tablety, zestaw turniejowy FIRST LEGO League oraz router z dostępem do internetu poprzez sieć GSM.

O terminach i zasadach rekrutacji    zespołu Dzieci i Młodzieży będziemy informować w późniejszych terminach za pośrednictwem stron internetowych oraz profilu M-GOK -u na Faccebooku.

 "Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych Pracowników Gminnych Samorządowych Instytucji Kultury oraz rozwijanie kompetencji  cyfrowych Dzieci i Młodzieży poprzez organizację zajęć szkoleniowych.

       Projekt ma jednocześnie na celu zwiększenie potencjału techniczno - dydaktycznego GSIK uczestniczącego w Projekcie poprzez stworzenie trwałej struktury dostępu do wiedzy w zakresie prowadzenia i animowania aktywności cyfrowej oraz podwyższania kompetencji cyfrowych na poziomie GSIK oraz społeczności lokalnej".

 

Partnerzy projetku:

 

Powrót