ŚWIETLICE WIEJSKIE

Świetlica w Miłowie


"Aktywne Miłowianki" - to 100 godzinne przedsięwzięcie, w którym 10 kobiet ze wsi Miłowo uczestniczyło w kursach: kulinarnym, komputerowym i rękodzieła artystycznego. Projekt powyższy był odpowiedzią na potrzeby mieszkańców i powstał z ich inicjatywy. Realizowany był od 1 sierpnia do 31 grudnia 2013 roku.

Projekt był współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Świetlica w Miłowie wyremontowana w roku 2010, a w 2011 doposażona w nowe meble i sprzęty. Obok świetlicy znajduje się zespół boisk. Zarówno świetlica jak teren przyległy służą mieszkańcom do organizacji różnego rodzaju imprez.