ZAJĘCIA STAŁE

Zajęcia stałe – plan ważny od 01.10.2020r.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną prosimy o telefoniczne  zapisy na zajęcia, pod numerami tel. 914188628 lub 533979917 w godzinach  od 10:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku.

Każdemu z uczestników zajęć zostanie zmierzona temperatura ciala i będzie miał obowiązek dezynfekcji rąk. Każdy z uczestników zajęć otrzyma własny zestaw narzędzi do pracy i będzie musiał zająć wyznaczone zgodnie z reżimem sanitarnym  miejsce na sali. Miejsce pracy i narzędzia po każdorazowym zakończeniu pracy będą dezynfekowane przez pracowników GOK. Pracownicy Gok będą zab ezpieczeni podczas zajęć maseczkami oraz jednorazowymi rękawiczkami. Środki do dezynfekcji rąk oraz wszystkich powierzchni zabezpiecza ośrodek. 

Uwaga: Podwyższona temperatura ciała  oraz niestosowanie się do  zaleceń  będzie skutkowało nakazem opuszczenia zajęć . 

Poniedziałek –                           zajęcia teatralne  dla dzieci w wieku szkolnym:

   Grupa do 6 osób -  godz. 16:00 – 16:45,

zajęcia wokalne dla dzieci w wieku szkolnym

Grupa do 6 osób - godz.17:00 - 17:45;

Wtorek –                                                   podstawy pianina dla dzieci i młodzieży:

    Grupa  do 6 osób -  godz. 15:00 – 15:45,

   podstawy rysunku

Grupa do 6 osób -  godz. 16:00- 17:00;
Środa- 

                                    Zajęcia  rytmiki

      Grupa 6 osób w wieku 5-12 lat

 Godz. 16:00 - 16 45:,

                                              

Czwartek –                                     zajęcia rękodzielniczo- plastyczne  dla dzieci i młodzieży:

     Grupa do 6 osób -   godz. 16:00 – 16:45,

zajęca - układy taneczn

      Grupa do 10 osób  w wieku 12-15 lat -  godz. 17:0-17:45;

Piątek:

Próby członków Zespołu Stepniczanie – godz. 15:00

Próby Teatru w Krzywym Zwierciadle – godz. 15:00 ( informacji szczegółowych udziela grupie instruktor/reżyser Michał)7;

Próby grupy SmokiwZalewie – (informacji szczegółowych udziela grupie instruktor Kamil).

Seanse filmowe: środa godz. 18:00.

Spotkania dojrzałych kobiet - czwratek godz. 16:00 - 17:00

 

Plan ważny do odwołania.